:

Визови анкети

Визова анкета на български език. Се принтира на един лист от двете му страни.

Визова анкета на английски език. Се принтира на един лист от двете му страни.

Визовите анкети на другите езици са доступни на сайта на МВнР на Република Беларус.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to