:

Адрес и работно време

Адрес: 1505, гр.София, кв. Редута, ул. Никола Караджов, 3.

Телефони: (+359 2) 9719528, 9717131.

Факс: (+359 2) 9733100.

Работно време: понеделник — петък, от 9:00 до 13:00 и от 14:00 до 18: 00 (с изключение на неработни празнични дни в Република Беларус).

Ел. поща: bulgaria@mfa.gov.by (за общи въпроси), bulgaria.trade@mfa.gov.by (търговско-икономическа служба).

Внимание! Допитвания по консулски въпроси (включително получаване на визи) трябва да бъдат изпратени на имейл адрес bg.consul@mfa.gov.by.

Работното време на консулската служба на посолството може да видите тук.

 

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to