:

Адрес и работно време

Адрес: 1505, гр.София, кв. «Редута», ул. «Никола Караджов», 3

Телефони: +359 2 971 95 28, 971 71 31

Факс: +359 2 973 31 00

E-mail:

bulgaria@mfa.gov.by (общи въпроси)
bulgaria.trade@mfa.gov.by (търговско-икономическа служба)
bg.consul@mfa.gov.by (консулски въпроси)

Работно време:

От понеделник до петък, от 9:00 до 13:00 и  от 14:00 до 18:00 часа

Консулски отдел:

Телефони: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31

Приемни дни: понеделник — петък

Време за прием на документи за визи: 9:00 — 12:00

Паспорти с положена в тях виза се издават всеки работен ден от 12.00 до 13.00

Бързи визи се издават на следващия от подаването работен ден

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to