:

Търговско-икономически връзки

За 2021 година стокообменът с България съставлява 119,12 млн. щат. долара (122% в сравнение с 2020 година), експорт – 75,11 млн. долара (137,2%), импорт – 44,01 млн. долара (102,6%). Търговското салдо в двустранната търговия е положително за Беларус в размер на 31,10 млн.щат. долара.

млн. щат. долари

Година

Стокообмен

Експорт

Импорт

Баланс

2016

82,77

52,35

30,42

21,93

2017

112,08

73,17

38,91

34,26

2018

113,69

75,44

38,25

37,19

2019

 126,55

82,05

 44,52

37,53

2020

97,13

54,24

42,89

11,35

2021

119,12

75,11

44,01

31,10

Основа на беларуския експорт в България през 2021 година са металопродукцията, продукцията на промишления отрасъл, на нефтохимичната промишленост, дървообработването и др. За внос от България преобладават лекарства, памучна вата, шоколад, хляб и сладкарски изделия от брашно, сокове, други хранителни стоки, перилни и почистващи препарати, електрически акумулатори и др.

През 2021 година обемът на търговията с услуги състави 39,3 млн.долара (74,9% в сравнение с 2020 година), в това число експортът на услуги от Беларус състави 31,2 млн. долара (64,4%), импортът на услуги състави 8,2 млн. долара (196,7%). Салдото на търговията с услуги е положително за Беларус в размер на 23 млн. долара.

Обемът на преките инвестиции от България в Беларус състави 30,9 млн.долара (126,1% в сравнение с 2020 година).

От началото на 2022 година в съответствие с Единия държавен регистър на юридически лица и индивидуални предприемачи в Република Беларус действат около 50 юридически лица, създадени с участие на български юридически и физически лица.

Въз основа на Споразумението за търговско-икономическо сътрудничество между Правителството на Република Беларус и Правителството на Република България е създадена Белоруско-Българската междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество. От момента на създаване на комисията са проведени осем заседания. Последното заседание на комисията се състоя на 20 ноември 2018 г. в гр.София.

На снимката: осмото заседание на Междуправителствената комисия (20 ноември 2018 г., гр.София)

Развива се сътрудничеството и на междуведомствено ниво. Създадени са и действат двустранни работни групи в областта на транспорта, туризма, селското стопанство, науката и технологиите, образованието.

В България е създадена и функционира дистрибуторска мрежа на редица големи белоруски предприятия.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to