:

Информация за безвизово преминаване през пропусквателен пункт «Национална аерогара Минск»

Съгласно Указ на Президента на Република Беларус «За установяване на безвизов ред за влизане и излизане на чуждестранни граждани» влизане и излизане за гражданите на редица държави в безвизов режим на срок до 30 денонощия се осъществява само през пункт за преминаване през Държавната граница на Република Беларус «Национална аерогара Минск».

Установеният ред за безвизово преминаване през аерогарата не се отнася за лица, пристигащи в Беларус с авиарейсове от Руската Федерация, а също за лица, които възнамеряват да излетят за аерогара в РФ (дадените полети са вътрешни, граничен контрол за тях не се осъществява).

Действието на Указа не се отнася също така за чужденци, осъществяващи официални пътувания: дипломатически, служебни, специални и други приравнени към тях паспорти не се разглеждат.

За влизане в Република Беларус с безвизов режим през пропусквателен пункт «Национална аерогара Минск» чуждестранните граждани трябва да имат със себе си:

- валиден паспорт или друг заменящ го документ, предназначен за пътуване зад граница;

- парични средства: за всеки ден престой сума във валута или белоруски рубли, еквивалентна на не по-малко от 2 базови величини;

- медицинска застраховка, валидна за Беларус, на сума не по малка от 10000 евро.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to