:

Политически отношения

Дипломатическите отношения между Беларус и България са установени на 26 март 1992 г.

През март 1992 г. в гр.София е открито Генерално консулство, което през юли 1994 г. е преобразувано в Посолство на Република Беларус в Република България.

През последните години двустранният политически диалог се характеризира с позитивна динамика. Осъществяват се редовни контакти между парламентите, министерствата на външните работи и други ведомства.

През юли 2018 г. в рамките на участието в Съмита на инициативата «16+1» в гр.София се състоя среща на Първия заместник Премиер-министър на Република Беларус В.Матюшевски със заместник министър-председателя на България по икономическата и демографската политика В.Симеонов.

През 2016 година Беларус посети Министърът на външните работи на България Д.Митов, в това число в качеството си на председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

През 2017 година в гр.София са проведени белоруско-българските консултации между министерствата на външните работи по консулски въпроси. През септември 2019 г. в гр.Минск премина поредния раунд на консултациите по политически въпроси на ниво заместник министри на външните работи.

През декември 2019 г. се проведе среща на министрите на външните работи на Беларус и България в рамките на участието в СМВнР на ОССЕ в Братислава.

През февруари 2020 г. се състоя първото в историята на двустранните отношения официално посещение в Република България на Министъра на външните работи на Република Беларус В.Макей. В хода на визитата са проведени срещи с Президента на Република България Р.Радев, Заместник Минситър-председателя и Министър на външните работи Е.Захариева, Председателя на Народното събрание Ц.Караянчева, а също така с представители на българския бизнес. В резултат на визитата страните  определиха направления за развитие на двустранното сътрудничество в най-близка перспектива.

 

 

Активно се осъществява междупарламентарното сътрудничество.

През 2016 година Република Беларус посети българска делегация начело с председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм на българския Парламент П.Кънев. В резултат на визитата е подписан меморандум между групите за приятелство.

В рамките на участието на парламентарната делегация на Република Беларус в 25-та сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ (30 юни – 6 юли 2016 г., Тбилиси, Грузия) начело със заместник Председателя на Палатата на представителите В.Гумински се състоя среща на белоруските парламентаристи със заместник ръководителя на делегацията на Парламента на България в ПА на ОССЕ К.Вигенин.

През май 2018 г. се състоя визита на делегацията на Народното събрание на Република България начело с председателя на група за приятелство «България-Беларус» В.Антонов. В рамките на визитата се състоя среща на българската делегация с Председателя на Съвета на Републиката на Националното събрание М.Мясникович.

 

 

През септември 2018 г. в хода на визитата на Председателя на Палатата на представителите на Националното събрание на Република Беларус В.Андрейченко в гр.Баку (Азербайджан) се състоя работна среща с Председателя на Националното събрание на Република България Ц.Караянчева.

През юли 2019 г. в гр.Минск се състоя среща на председателя на Постоянната комисия на Палатата на представителите по международните работи В.Воронецкий с председателя на Комисията на Народното събрание на Република България по икономическата политика и туризма, член на групата за приятелство «България-Беларус» П.Кънев.

Запазва се практиката на редовно провеждане на заседанията на Белоруско-Българската Междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество (МПК). Последното VIII заседание на комисията, а също така двустранният бизнес-форум са проведени през ноември 2018 г. в гр.София.

Поддържат се междуведомствените контакти с България, в това число в рамките на създадените под егидата на МПК работни групи в областта на селското стопанство, туризма, траспорта, сътрудничеството в областта на науката и технологиите, образованието.

През 2022 година се навършват 30 години от установяването на дипломатическите отношения между Република Беларус и Република България.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to