:

Начин за подаване на документи

Подаването на документи за извършане на консулски действия е лично.

С изключение на:

⇒вписване за временна или постоянна консулска регистрация;
⇒издаване на свидетество за връщане в Република Беларус;
⇒издаване на справка за сключване на брак;
⇒еднократно удължаване срока на действие на паспорт.

Докумените за извършване на посочените действия могат да бъдат приети чрез пощенски пратки. Връщането на готовите документи  се извършва за сметка на получателя. Посолството не поема пощенски разходи.

В случай на изпращане на документи по пощата, моля да слагате в пакета с документи пощенски плик или лист с посочени адресни данни на получателя за връщане на готовите документи. Задължително е и посочването на телефон за връзка. За Гърция и Кипър Посолството препоръчва да се използва пощата на ACS.

Внимание! Посолството приема за обработване само пълен пакет документи и изцяло постъпила сума на консулска такса. В случай, че документите не са в пълен комплект или плащането е непълно, документите не се обработват.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to