:

Заплащане на консулски такси

Консулски такси за плащане на всякакви консулски действия се превеждат само по банков път по сметката на Посолството.

Данни за плащане:
Embassy of Belarus in Bulgaria Sofia Bulgaria
Валута — EUR
Bank: UniCredit Bulbank
SOFIA BG
SWIFT /BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG82 UNCR 7000 1505 2161 73

Молим при плащане внимателно да посочвате конкретното консулско действие и трите имена на човека, по отношение на когото се извършва това действие.

При плащане на консулска такса по посочената сметка на Посолството трябва да постъпи точната сума за конкретната консулска такса в ЕВРО.

В случай на преведена излишна сума за консулска такса, тя може да бъде върната в брой и само при лично обръщение в Посолството въз основа на писмено заявление на плащащия и документи, потвърждаващи неговата самоличност.

Консулската такса за издаване на виза за граждани на страни членки на ЕС е 35 евро, за граждани на други държави — 60 евро.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to