:

Почетните консули на Република Беларус в Република България

Попов Атанас Иванов

Почетен консул на Република Беларус в гр.Бургас

Консулският окръг включва области Бургас, Варна и Добрич

Офис: 8000 България, гр.Бургас, ул.В.Левски, 16 (офис 312)

Телефон/факс: +359 56/800-265

Електронната поща: consul@mbox.contact.bg


Шалев Красимир Борисов

Почетен консул на Република Беларус в гр.Пловдив

Консулският окръг включва области Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен и Ямбол

Адрес: България, гр.Пловдив, бул. Руски, 38

Телефон: +359 32/207 243

Електронната поща: krassi.schalev@gmail.com

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to