:

Образование в Беларус

Предимства на обучението в Беларус:

  • Голям избор от учреждения за висше образование и образователни програми;
  • Фундаментален характер на университетското образование;
  • Оптимално съотношение цена-качество на образованието;
  • Лесна адаптация за чужденци;
  • Възможност за получаване на двойни дипломи;
  • Възможност за спорт;
  • Вълнуващ студентски живот;
  • Възможност за изучаване на руски и беларуски езици;
  • Богата култура на Беларус.

В Беларус е създаден и функционира информационно-консултативен пункт «Център за международни връзки». Основната му задача е оперативното консултиране на чуждестранни абитуриенти по въпросите на образованието в Република Беларус, правилата за прием в образователни учреждения и други организации на образователната система на Република Беларус. За повече информация: https://intcenter.by/.

Цялата информация за висшето образование в Беларус може да бъде намерена на уебсайта https://studyinby.com/, за професионалното образование — https://profedu.by/.

Допълнителна информация

Информация за чуждестранни граждани за обучение в Беларуския държавен технологичен университет: на руски / на английски.

Правила за приемане на чуждестранни граждани в Беларуския държавен медицински университет: на руски / на английски.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to