:

Регионално сътрудничество

Взаимодействието между регионите на Беларус и България се разглежда като важен компонент за двустранното сътрудничество.

В момента между областите и градовете на двете страни са сключени повече от 45 споразумения за установяване на побратимени  отношения или за сътрудничество.

Значимо събитие за формирането на регионалните връзки е състоялата се през ноември 2000 г. в Беларус  първа среща на побратимените градове на Беларус и България, в резултат на която е създаден беларуско-българския клуб на побратимените градове. Втората среща на побратимените градове се е състояла през април 2005 г. в гр. Бургас.

Регионалното взаимодействие се характеризира с активен обмен на делегации от побратимените области и градове на Беларус и България.

Посланикът и сътрудниците на Посолството на Беларус регулярно посещават регионите на България, провеждат срещи с началници на местни администрации, ръководители на регионалните търговско-промишлени палати, представители на бизнеса.

На снимката: срещата на Посланика на Беларус А.Лукашевич и делегацията от Брестската област с ръководството на област Стара Загора (6 септември 2021 г.)

Списък на побратимени градове и региони на Беларус и България

1994 година: Воложин – Попово

1996 година: Светлогорск – Сливен

1997 година: Могильов – Габрово, Вилейка – Етрополе, Брест – Плевен, Минска област – Русенска област

1998 година: Марьина Горка – Троян, Гомел – Бургас, Бихов – Дряново, Молодечно – Велинград, Борисов – Пазарджик

1999 година: Витебск – Хасково, Орша – Перник, Барановичи – Карлово, Смолевичи – Горна Оряховица, Логойск – Лясковец, Полоцк – Шумен, Осиповичи – Трявна, Пинск – Добрич

2000 година: Минск – Варна, Слоним – Тунджа, Пружани – Павликени, Лида – Силистра, Мозир – Стара Загора, Мядел – Приморско, Солигорск – Луковит, Заславл – Несебър, Речица – Кюстендил, Жодино – Нова Загора, Бобруйск – Севлиево

2002 година: Кобрин – Враца, Шклов – Созопол, Гродненска област – Пловдивска област

2004 година: Гомелска област – Бургаска област

2005 година: Минск – София, Жодино – Панагюрище, Слуцк – Ловеч, Солигорск – Разград

2007 година: Жлобин – Приморско

2008 година: Лепел – Банкя

2009 година: Светлогорск – Обзор

2016 година: Сморгон — Антоново

2018 година: Знаменски селски изпълнителен комитет – община Опан

2019 година: Могилевски район – община Нови Пазар

2021 година: Брестски район — община Чирпан, Брестски район — община Опан, Столински район — Садово, Жабинковски район — Садово

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to