:

Изисквания към документите

В случай на необходимост да бъдат предоставени в Посолството документи, издадени от компетентните органи на Република България, Република Гърция или Република Кипър, те трябва да бъдат легализирани с печат  «Апостил» и преведени на белоруски или руски език.

Подписът на преводача трябва да бъде заверен по съответния ред. В Република България подписът на преводача се заверява в сектор «Легализации и заверки» на дирекция «Консулски отношения» в Министерството на Външните работи на Република България. В Република Гърция и Република Кипър превода на легализирания документ може да бъде направен от заклет преводач или заверен от нотариус.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to