:

Ден на всенародната памет на жертвите на войната и геноцида на беларуския народ

22.06.2023 г.

На 22 юни в Република Беларус се отбелязва Денят на всенародната памет на жертвите на Великата Отечествена война и геноцида на беларуския народ. На този ден се споменават онези, които с цената на живота си изпълниха задължението да защитят родината си, всички загинали, измъчвани във фашистки плен и умрели от глад и лишения.

Победата във Великата Отечествена война е постигната с цената на големи загуби. В беларуската земя почиват останките на милиони хора, не само загинали на бойните полета, но и хладнокръвно убити по време на геноцида на цивилното население.

Опитвайки се да унищожат националната държавност, икономиката и културата на беларуския народ, германските нашественици и техните съучастници унищожиха и изгориха хиляди населени места. Масовото унищожаване на хора беше поставено на поток и се извършваше с варварски методи и средства: бяха използвани разстрели, бесилки, газови камери, изгаряне, глад, студ, непоносим физически труд и разпространение на епидемии.

От април 2021 г. Генералната прокуратура на Беларус разследва наказателно дело за геноцид на беларуското население по време на войната и следвоенния период. Към днешна дата е установено, че:

– на територията на Беларус бяха организирани над 580 места за принудително задържане на граждани, а всъщност лагери на смъртта, където чрез създаване на непоносими условия бяха унищожени значителен брой хора. В най-големия от тях – в лагера «Тростенец» – са убити най-малко 546 хиляди души. В Минското гето са унищожени най-малко 90 хиляди евреи;

унищожени са повече от 200 града, изгорени са повече от 11 хиляди населени места (по-рано ставаше дума за 9 хиляди). Съдбата на Хатин беше споделена от над 250 села;

– общо на територията на Беларус са унищожени най-малко 3 милиона души (въпреки че официалната статистика в продължение на много години посочва различни цифри – от 2 до 2,5 милиона);

380 хиляди души бяха насилно изпратени в Германия под заплаха от смърт, много от които загинаха в резултат на непоносими условия на труд, лишения и изтезания;

– размерът на материалните щети за Беларус от действията на нацистките окупатори по време на Великата Отечествена война се оценява на най-малко 2,3 трилиона щатски долара.

С цел да се запази историческата истина и паметта за подвига на беларуския народ във Великата Отечествена война, в Беларус се извършва последователна информационна, образователна и въспитателна работа на всички нива, както и нормотворческа дейност.

През май 2021 г. беше приет Законът «За недопускане на реабилитацията на нацизма», насочен към предотвратяване на всички форми и прояви на нацизма, оправдаване на неговата доктрина и практика, героизиране на нацистките престъпници и техните съучастници.

През януари 2022 г. Президентът на Република Беларус Александр Лукашенко подписа Закона «За геноцида на беларуския народ». Законът предвижда правно признаване на геноцида на беларуския народ, извършен от нацистки престъпници и техните съучастници по време на Великата Отечествена война и следвоенния период (до 1951 г.), за неговото отричане е установена наказателна отговорност.

Задължението на държавата да гарантира запазването на историческата истина е залегнало в актуализираната Конституция на Република Беларус, която беше подкрепена от огромното мнозинство от беларусите на референдума през февруари 2022 г.

В памет на първия ден на войната в различни краища на Беларус всяка година на 22 юни се провеждат възпоменателни и тържествени събития с участието на Президента, висши длъжностни лица, ветерани, трудови колективи, представители на младежки и обществени организации, както и чуждестранни гости.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to