:

Относно получаване на образование през учебната 2024/2025 година за чуждестранни граждани

25.07.2023 г.

Информираме ви, че до 20 февруари 2024 г. е отворен приемът на заявления за получаване на безплатно образование в Република Беларус през учебната 2024/2025 година за чуждестранни граждани.

Обучението се извършва на руски език.

На чуждестранните граждани, получаващи безплатно образование в Република Беларус:

  • се изплаща стипендия;
  • изплащат се надбавки към стипендиите за академични постижения, научна и обществена работа, както и материална помощ (ако е необходимо);
  • предоставя се общежитие за периода на обучение (цената за общежитието е определена при същите условия, както за гражданите на Беларус).

Плащането на разходите за пътуване на чуждестранни граждани до мястото на обучение и обратно, тяхното пребиваване, храна, здравно осигуряване, издаване на визи и регистрация се извършва за сметка на собствените средства на чуждестранните граждани.

Чуждестранните граждани могат да преминат обучение по руски език в държавната образователна институция «Републикански институт на висшата школа» в редовни, задочни (дистанционни) форми, както и сертификационно тестване с издаване на съответния документ, потвърждаващ владеенето на руски език, за последващото му предоставяне по време на участие в процедурата за подбор. Записването за посочените курсове се извършва целогодишно (тел. +375 17 3957940, +375 29 7219028, icec@edu.by, icecinf@gmail.com).

Актуална информация за чуждестранни граждани за прием в беларуски образователни институции е публикувана на уебсайта на Министерството на образованието на Беларус «Study in Belarus».

Повече информация за безплатно обучението, включително списък на документите, които се предоставят на дипломатическите мисии на Република Беларус като част от първия етап на подбор (до 20 февруари 2024 г.), са публикувани тук: руски / английски.

За допълнителна информация можете да се свържете и с Посолството на Беларус в България по електронна поща bulgaria@mfa.gov.by.

Belarusian Diplomatic Missions

All Missions Belarus' Foreign Ministry
Go to