Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Главна Посолството Адрес и работно време

Адрес и работно време


1505, гр.София, жк. «Редута», ул. «Никола Караджов» №3

Телефони: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31

Телефон/факс: (+359 2) 973 31 00

e-mail: bulgaria@mfa.gov.by

bulgaria.trade@mfa.gov.by
(търговско-икономическа служба)

Работно време: понеделник — петък,
                           9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00

Консулски отдел:

Телефони: (+359 2) 971 95 28, 971 71 31

Приемни дни: понеделник — петък

Време за прием на документи за визи: 9:30 — 12:30

Приемно време: 9:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00